Ceník

Odměna za poskytování právních služeb ve většině případů vychází ze vzájemné dohody advokáta a klienta, a to v závislosti na právní a časové náročnosti příslušné právní služby. Odměna je tedy sjednávána vždy individuálně ke každému klientovi, přičemž jsou zohledňovány rovněž finanční možnosti a potřeby konkrétního klienta. Odměna může být sjednaná jako odměna časová, úkonová, paušální nebo podílová, popř. jako jejich kombinace.

Pokud bude odměna sjednána jako mimosmluvní, pak se při určování výše odměny za poskytování právních služeb řídím vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).