O mně

Narodil jsem se v Ostravě. Vystudoval jsem právnická studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po několikaleté praxi advokátního koncipienta u londýnské advokátní kanceláře s pobočkou v Praze specializující se na obchodní právo, a to zejména pro anglickou klientelu se zájmy na území České republiky, jsem se rozhodl vrátit do Ostravy. Po dobu tří let jsem působil jako právník Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Poté jsem nastoupil praxi advokátního koncipienta u advokáta JUDr. Petra Svatoše působícího v rámci společnosti Advokátní kancelář Svatoš, Svatošová & partneři, s.r.o. specializující se zejména na oblasti obchodního a občanského práva. Po úspěšném absolvování advokátních zkoušek jsem nadále působil ve společnosti Advokátní kancelář Svatoš, Svatošová & partneři, s.r.o. jakožto spolupracující advokát po dobu dvou let. V současné době vykonávám samostatnou advokátní praxi.